นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพด้านสายตาและการมองเห็น
Subscribe to the feed Feed
Comments feed Comments feed

การดูแลสุขภาพดวงตาไม่ควรมองข้ามหรือละเลยความผิดปกติ

ดวงตา นับเป็นอวัยวะหนึ่งที่มีความสำคัญช่วยในการมองเห็นและรับรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว การดูแลสุขภาพดวงตาจึงไม่ควรมองข้ามหรือละเลยความผิดปกติที่เกิดขึ้น ผศ.พญ.สุชาดา กัมปนาทแสนยากร และ อ.พญ.สุขศรี โชติกวณิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความรู้ว่า โรคที่เกี่ยวกับตาเกิดขึ้นได้นับแต่อายุน้อยไปจนกระทั่งสูงอายุ ปัญหาสุขภาพตาหากแบ่งตามวัย ในเด็กปัญหาที่พบอันดับแรกคือ อุบัติเหตุทางตาซึ่งอาจเกิดจากของมีคมทิ่มแทงตา สิ่งแปลกปลอมเข้าตาหรือเล่นของเล่นมีคม ฯลฯ จึงควรต้องเพิ่มความระมัดระวัง

อีกส่วนสำคัญสำหรับปัญหาตาในเด็กคือ สายตาผิดปกติ ทั้งสายตาสั้น สายตายาวและสายตาเอียง อีกทั้งในเรื่องของ ตาเหล่ ตาเข หรืออาจมีเรื่องของ จอรับภาพผิดปกติ เนื่องจากการคลอดก่อนกำหนด หรือความพิการแต่กำเนิด อีกทั้ง ต้อหิน ต้อกระจก ก็สามารถเกิดขึ้นในวัยเด็กได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ปัญหาสุขภาพตาในเด็กยังมีประเด็นสำคัญที่ผู้ปกครองควรต้องช่วยสังเกตคือ ตาขี้เกียจ ซึ่งในความผิดปกติที่เกิดขึ้นหรือพบว่ามีความผิดปกติควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการรักษา ทั้งนี้หากละเลยไม่รับการรักษาตาข้างที่มีความผิดปกติจะทำให้ไม่รับรู้ภาพและในที่สุดก็จะเกิดเป็นตามัวถาวร

ในช่วงวัยรุ่น ปัญหาที่พบเป็นเรื่องกระจกตาอักเสบสาเหตุเกิดจากการสวมใส่คอนแทคเลนส์โดยขาดการดูแลอย่างถูกวิธี เช่น ควรเปลี่ยนน้ำยาแช่คอนแทคเลนส์ทุกวัน ไม่ใส่คอนแทค เลนส์เกินอายุของตัวคอนแทคเลนส์ ขวดน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์เมื่อเปิดมาใช้แล้วไม่ควรเกิน 6 เดือน ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตามหากมีความผิดปกติมีอาการระคายเคือง ตาแดง ฯลฯ เกิดขึ้นควรรีบมาพบแพทย์โดยเร่งด่วน อีกทั้งปัญหาสุขภาพตาที่พบต่อเนื่องจากวัยเด็กยังคงมีเรื่องของสายตาผิดปกติทั้งสายตาสั้น ยาว เอียง ก็พบได้เช่นกันในวัยนี้

สุขภาพตาของผู้สูงอายุ โรคที่เกี่ยวข้องกับดวงตาที่พบบ่อยอันดับต้นได้แก่ ต้อกระจก ซึ่งเป็นโรคเลนส์ตามีความขุ่นโดยปกติเลนส์ตาจะใสและนิ่มแต่เมื่ออายุมากขึ้นเลนส์ตาจะแข็งและขุ่นปิดกั้นไม่ให้แสงผ่านเข้าไปในตาทำให้การมองเห็นลดลง เห็นไม่ชัดเจนเหมือนมีเมฆหมอกมาบดบัง ในการรักษารักษาด้วยการผ่าตัดต้อกระจก สลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง ใส่เลนส์เทียมจะทำให้ผู้ป่วยกลับมามองเห็น พร้อมกันนี้หากผู้ป่วยมีสายตาสั้น สายตายาว ฯลฯ ก็สามารถแก้ไขได้ขณะผ่าต้อกระจก วิธีการสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงเป็นวิธีการรักษาที่ทันสมัย แผลมีขนาดเล็กประมาณ 3 มิลลิเมตร การผ่าตัดจะไม่เจ็บและไม่ต้องนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลหรือพักเพียงคืนเดียวก็สามารถกลับบ้านได้ นอกจากนี้ที่ผ่านมา รพ.ศิริราช ได้


April 21, 2014 in สุขภาพ
Tags: , | No Comments »

อาการผิดปกติที่เราควรไปตรวจตาและการมองเห็น

chi

หลายๆ คนคงจะคิดว่าแม้ไม่มีดวงตา หรือตาบอดก็ยังไม่ถึงแก่ชีวิต ทำให้การระวังรักษาดวงตากลายเป็นเรื่องรองจากการรักษาโรคทางกายอื่นๆ ความคิดเช่นนี้มีส่วนถูกต้องอยู่ก็จริง แต่ก็คงต้องยอมรับว่า การมีสายตาปกติตั้งแต่เกิดไปจนเสียชีวิต จะทำให้เราสามารถประกอบภารกิจต่างๆ ได้ดี มีคุณภาพชีวิต ได้เห็นโลกกว้าง และมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข สามารถช่วยเหลือสังคม และไม่เป็นภาระของรัฐที่ต้องให้ความช่วยเหลือ ซึ่งหนึ่งในวิธีการดูแลดวงตาก็คือการไปตรวจตา โดยเฉพาะเมื่อเกิดอาการผิดปกติต่างๆ

อาการผิดปกติควรใส่ใจ

เพราะอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นเป็นการแสดงว่าเกิดพยาธิสภาพของอวัยวะนั้นๆ เป็นการเตือนให้เราไปรับการตรวจจากแพทย์ สำหรับอาการผิดปกติของดวงตาที่เราควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาความผิดปกติก็ได้แก่

1. ความผิดปกติของการมองเห็น ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายอย่าง เช่น

- ตามัวลง ไม่ว่าจะเป็นเพราะเคยมองเห็นได้ดีกว่านี้ หรือมองเห็นได้น้อยกว่าผู้อื่นในวัยเดียวกัน เช่น เด็กนักเรียนยืนอยู่หลังชั้น เพื่อนๆ เห็นตัวหนังสือบนกระดานดำ แต่เราไม่เห็น หรือเคยมองเห็นป้ายบอกทางในระยะนี้ แต่บัดนี้มองไม่ชัด เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไปต้องคอยทดลองตาทั้ง 2 ข้าง ด้วยการปิดตาเพื่อเทียบการมองเห็นจากตา 2 ข้าง เพราะมีอยู่บ่อยมากที่ผู้ป่วยไม่ทราบว่า มองเห็นข้างเดียวมานาน เพราะตาที่เป็นโรคมัวลงอย่างช้าๆ จนเจ้าตัวไม่ได้สังเกต

- เห็นภาพบิดเบี้ยว อาจจะเห็นเส้นตรงเป็นโค้งหรือหงิกๆ งอๆ มักเป็นตาเดียว ซึ่งอาจทดสอบด้วยตัวเองโดยเทียบกับตาข้างดี อาการอย่างนี้จะบ่งถึงว่ามีความผิดปกติของจอประสาทตาส่วนกลาง (macula)

- เห็นภาพขาดหายไป เช่น มองหน้าคนไม่เห็นลูกตา หรือมองภาพคล้ายๆ ใครเอาผ้าม่านมาปิดบางส่วน หรือเห็นภาพดำๆ ตรงกลาง อาการแบบนี้เป็นความผิดปกติของลานสายตา บางคนอาจมาด้วยลานสายตาซีกขวาไม่เห็น หรือมาด้วยอาการมักจะเดินชนวัตถุที่มาทางด้านขวา เป็นต้น ภาวะดังกล่าวอาจเกิดจากความผิดปกติของจอประสาทตา ประสาทตา ตลอดจนสมอง

- มองเห็นวัตถุข้างหน้าเป็น 2 อัน หรือหลายอัน เช่น คนสูงอายุเห็นดวงจันทร์สองดวง หรือหลายดวง อันเนื่องมาจากโรคต้อกระจก หรือผู้ป่วยมีเนื้องอกในโพรงจมูก เกิดอาการมึนงง เพราะเห็นคนเดียวข้างหน้าเป็น 2 คน จากกล้ามเนื้อตาผิดปกติ เป็นต้น

- เห็นจุดดำๆ หรือตัวแมลง หรือเป็นเส้นๆ ลอยไปมา แสดงถึงมีพยาธิสภาพของน้ำวุ้นตา ตลอดจนเห็นแสงคล้ายๆ แฟลชเป็นบางครั้ง บ่งถึงอาจมีความผิดปกติของจอประสาทตา ฯลฯ

2. ตาแดง เป็นอาการที่สำคัญอันหนึ่งอาจพบในโรคเยื่อบุตาอักเสบ ต้อลม ต้อเนื้อ ซึ่งไม่อันตราย รักษาได้ง่ายหรืออาจหายเองได้ ตลอดจนตาแดงจากโรคที่รุนแรง เช่น ต้อหินเฉียบพลัน ม่านตาอักเสบ การอักเสบภายในลูกตา ฯลฯ ซึ่งหากรักษาช้าหรือไม่รับการรักษา จะทำให้ตาบอดได้ ผู้มีอาการตาแดงจึงควรปรึกษาแพทย์

3 . ปวดตา เจ็บตา ร่วมกับมีหรือไม่มีขี้ตา บ่งถึงมีความผิดปกติภายในหรือรอบๆ บริเวณเบ้าตา

4. ปวดศีรษะบ่อยๆ ในบางรายอาจเป็นอาการแสดงของสายตาผิดปกติ หรือมีการอักเสบของเบ้าตา
ตลอดจนการใช้สายตาผิดๆ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์วันละหลายๆ ชั่วโมง เป็นต้น

ถ้าใครมีอาการเหล่านี้ก็ควรรีบปรึกษาแพทย์อย่าละเลยเป็นอันขาด ควรใส่ใจเพื่อจะได้มีดวงตาสวยๆไว้ให้เรามองสิ่งต่างๆต่อไป


March 27, 2014 in สุขภาพ
Tags: , , | Comments Off